Promissory Note Form, Promissory Notes, Demand Promissory Note

Promissory Note Format Promissory NotesDEMAND PROMISSORY NOTE Rs. ______________                                       Place:                                                                   Date :   On Demand I  Mr. Bhargav unconditionally promise […]

Sex Worker Supreme Court News in Gujarati : નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ હવે ‘સેક્સ વર્ક એ પણ એક વ્યવસાય’, પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવતી ધરપકડ પર પ્રતિબંધ, વધુ માહિતી નીચે મુજબ.

તા. 27/05/2022  નામદાર સુપ્રીમકોર્ટે પોતાના આદેશમાં જણાવ્યુ છે કે સેક્સ વર્કરને પણ કાયદા સમક્ષ સન્માન અનેસમાનતાના હકદાર છે. અને નામદાર […]

N I Act 138 Full Process in Gujarati, Cheque Bounce Case Section 138 Full Process in Gujarati, ચેક રિટર્ન કેસમાં સજા, ચેક રિટર્ન થાય તો શું કરવું,

 ચેક રિટર્ન થાય ત્યારે ધી નેગોશીએબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટની કલમ 138 હેઠળની નોટિસ, ફરિયાદ, અને ટ્રાયલના તમામ સ્ટેજ અંગેની માહિતી. ચેકની […]

Self Declaration Form in Gujarati, Self Declaration Form in Gujarati Download pdf

શું તમે જાતે Self Declaration બનાવવા માંગો છો ? ઠરાવ ક્રમાંક :વહસ/૧૦૨૦૨૧/૪૩૫/વસુતા પ્ર-૨ નું બિડાણ એનેક્ષર – એ સ્વ ઘોષણા […]

What would you do if the Traffic Police Stopped your Vehicle in gujarati?, Important Traffic Police Rules in gujarati language,

Traffic Police Rules in Gujarati Traffic Police Rules :-        ભારતમાં કાયદો બધાને માટે સમાન છે, એ પોલીસ કર્મચારી હોય […]

You cannot copy content of this page