Documents Required For Solvency Certificate in Gujarati, Affidavit PDF Format in Gujarati

 • અરજદારનું આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, કોઈ પણ એક પ્રૂફ
 • અરજદારના પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા
 • દસ્તાવેજ (બજાર કિમતના ચોથા ભાગનો બને)
 • વેરાબીલ
 • લાઇટબિલ
 • ઈન્ડેક્ષ નકલ
 • બે સાક્ષી ( આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, કોઈ પણ એક પ્રૂફ)
 • એફિડેવિટ
 • 3/- રૂ ની કોર્ટ ફી ટિકિટ
 • 1.00.000/- કે ઉપરનું હોય તો વેલ્યુએશન રિપોર્ટ મૂકવો
 • 7/12 ની નકલ

Solvency Certificate Form Pdf Gujarati

Solvency Certificate Affidavit Format in Gujarati

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page