Documents Required For Solvency Certificate in Gujarati, Solvency Certificate Form Pdf Gujarati, Affidavit Format in Gujarati

Documents Required For Solvency Certificate in Gujarati:
સોલવંશી
સર્ટિફિકેટ માટે જરૂરી પુરાવા
(ડોકયુમેંટ).


Documents Required For Solvency Certificate in Gujarati, Solvency Certificate Form Pdf Gujarati, Affidavit Format in Gujarati

 • અરજદારનું
  આધાર કાર્ડ
  , પાન કાર્ડ, કોઈ પણ એક
  પ્રૂફ
      
 • અરજદારના
  પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા
 • દસ્તાવેજ (બજાર
  કિમતના ચોથા ભાગનો બને
  )
 • વેરાબીલ
 • લાઇટબિલ
 • ઈન્ડેક્ષ
  નકલ
 • બે સાક્ષી આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, કોઈ પણ એક
  પ્રૂફ)
    
 • એફિડેવિટ
 • 3/- રૂ ની
  કોર્ટ ફી ટિકિટ
 • 1.00.000/- કે ઉપરનું
  હોય તો વેલ્યુએશન રિપોર્ટ મૂકવો
 • 7/12 ની નકલ

Solvency Certificate Form Pdf Gujarati


Download PDF


Solvency Certificate Affidavit Format in Gujarati
સોલવંશી સર્ટિફિકેટ મેળવવા બાબતે એફિડેવિટ

 

Download PDF

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page