Income Certificate Form in Gujarati, Aavak Dakhla Form PDF Download Gujarat

Aavak na Dakhla Mate Jaruri Purava – Income Certificate Document List,

Aavak na Dakhla Mate Jaruri Purava - Income Certificate Document List,


આવકના દાખલા માટે જરૂરી પુરાવાઓ 

 1. ફોર્મઅને ફોટો 
 2. ચુંટણી
  કાર્ડની નકલ
 3. આધારકાર્ડની
  નકલ
 4. સ્કૂલ
  લિવિંગ સર્ટિ/જન્મનો દાખલો
 5. તલાટીનો
  આવકનો પુરાવો રેશનકાર્ડની નકલ
 6. વેરાબીલ
  / લાઇટબિલ
 7. 50
  રૂ, નો સ્ટેમ્પ પેપર
 8. 3
  રૂ,ની કોર્ટ ફીની ટિકિટ
 9. 2
  સાક્ષીના ઓળખના પુરાવા – 
  (આધારકાર્ડ
  / ચુંટણી કાર્ડ )
 10. મેયરશ્રી
  / ધારાસભ્ય / કોપોરેટરનો આવકનો દાખલો

Download Income Certificate Form PDF in Gujarati,


1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page