Pedhinamu Application Format in Gujarati, પેઢીનામું બનાવવા માટેની અરજીનો નમૂનો,

પેઢીનામું બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આ અરજી તલાટી સાહેબશ્રીને આપવાની હોય છે, જે અરજીનો નમૂનો નીચે મુજબ છે. 

                                                અરજદારનું
નામ

                                                        રહેવાસી.

                                                        તારીખ.

પ્રતિ શ્રી,

તલાટી સાહેબશ્રી,

___________.

 

વિષય:પેઢીનામું બનાવી આપવા બાબતેજય ભારત સાથ
જણાવવાનું કે મારા પત્નીશ્રી/પતિ/પિતા/માતાશ્રી
______________________________________કરીને હતા. જેઓનું અવસાન તારીખ : _____________ના રોજ થયેલ છે, અને તેમની માલીકીની મિલકતમાં એફિડેવિટમાં જણાવ્યા મુજબના સીધી-લીટીના ______વરસદારોનો સમાવેશ થાય છે, તે સિવાય બીજા કોઈ
વારસદારો નથી આથી આપશ્રીને અમોને પેઢીનામું બનાવી આપવા વિનંતી છે.
 

                                                                        લિ.
આપનો વિશ્વાસુ.

                                                                                {અરજદાર}

પેઢીનામા માટે જરૂરી એફિડેવિટ/સોગંદનામું નો નમૂનો નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો. 

Click Here

Pedhinamu Application Format in Gujarati pdf,

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page