ખાટોદરા પોલીસે આરોપીને પકડવા માટે ફુગ્ગા વાળાનો વેશ ધારણ કરીને આરોપીને પકડી પાડ્યો

Sex Worker Supreme Court News in Gujarati : નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ હવે ‘સેક્સ વર્ક એ પણ એક વ્યવસાય’, પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવતી ધરપકડ પર પ્રતિબંધ, વધુ માહિતી નીચે મુજબ.

You cannot copy content of this page