OBC Caste Certificate Form in Gujarati pdf, OBC Caste Certificate Document List in Gujarati

OBC Caste Certificate Document List in Gujarati – જાતિના દાખલા માટે જરૂરી ડોક્યુમેંટ્સ

  • ફોર્મ – Download form by click here
  • પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો
  • રેશનકાર્ડ
  • આધાર કાર્ડ/પાન કાર્ડ/ચુટણી કાર્ડ/ડ્રાવિંગ લાઇસન્સ
  • સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ (એલ.સી.)
  • છેલ્લું લાઇટબીલ
  • બક્ષિપંચ માટે 01/04/78 પહેલાથી ગુજરાતમાં રહેતા હોવા અંગેનું ડોમોસાઈલ પ્રમાણપત્ર
  • OBC માટે પિતા/ પિતાના ભાઈનું સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિ (પિતા અભણ હોય તો પેઢીનામું દાદાના સમયથી ) તથા વયા પત્રકનો ઉતારો
  • OBC માટે પિતા/ પિતાના ભાઈનું સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિ (પિતા અભણ હોય તો મોટા ભાઈ બહેનનું 01/4/78 પહેલાનું સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિ/ મિલકતનો દસ્તાવેજ / પેઢીનામું દાદા સમયથી

OBC Caste Certificate Form in Gujarati pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page